CENTRE D’INTERPRETACIÓ

Projectes educatius al Viver d’Argentona

CENTRE D’INTERPRETACIÓ

CULTURA AMB VALOR SOCIAL

A finals del 2015 s’inaugurà el Centre d’Interpretació d’El Viver, un espai museístic que gira entorn de la pagesia i els agricultors de la comarca del Maresme, obra de l’artista i museòleg Pep Camps.

L’objectiu d’aquest centre és recuperar la memòria del món agrícola mitjançant eines del camp, vídeos, esquemes, fotografies i altres elements, ordenats segons les diferents estacions de l’any.

X