Avís legal

GESVIVER, S.L. és la societat titular d’aquesta web. Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació comuniquem a continuació les dades següents:

GESVIVER, S.L.
NIF: B-63915557
Consell De Cent 335, 08007-Barcelona
Telf. 93 481 36 96
email: info@gesviver.cat

Inscrita en el registro mercantil de Barcelona el 10 de noviembre de 2005 en el folio 177, tomo 37970, numero de hoja B, 313394 Inscripción 1.

1.- Condicions d’ús

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la present pàgina web per a les seves pròpies necessitats exclusivament ia no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals tingui accés. L’usuari tindrà dret l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a través d’aquesta, si bé l’empresa es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de l’empresa oferir a tota hora una informació veraç i actualitzada. Això no obstant, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i l’empresa no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda al web.

2.- Enllaços a tercers (Links)

Aquest web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut de les quals pot variar, de manera ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, l’empresa no es fa responsable de les informacions, els serveis i els continguts en general d’aquestes pàgines web de tercers. Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi a través del web de l’empresa és independent, per tant l’entitat no té cap control cap al contingut de les pàgines de tercers. Un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de l’empresa no implica que aquesta doni suport o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En cas que l’empresa tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços fos il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir el enllaç corresponent al més aviat possible.

3.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la present pàgina Web), són propietat de l’empresa. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de l’empresa, no es permet utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part de l’empresa renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que conté aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

4.- Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina web corporativa

L’empresa no serà en cap cas responsable de l’ús del web que faci l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web o dels recursos posats a la vostra disposició que vagi en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’empresa o de tercers, que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o vagin en contra de la moralitat i deixarà en tot cas indemne a l’entitat davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà la destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin a l’entitat, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, al sistema, o als equips de tercers.

5.- Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquest web es regirà per la legislació espanyola, i amb competència els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.